top of page

Methodieken

Zoals in veel vakgebieden verzandt ook reliability in het gebruik van 3 letterige afkortingen. Hierachter schuilt in de meeste gevallen een combinatie van degelijke vakkennis, logisch nadenken, gezond verstand en een systematische aanpak.

 

De reliability engineer gebruikt een of meerdere van deze tools om een project tot een goed einde te brengen.

In lijn met onze transparante aanpak communiceren we altijd met alle betrokken partijen het doel, de methodiek(en), het resultaat van de oefening en alle nodige documenten, zowel tijdens het project als bij oplevering.

We geloven bij Whistler in openheid en geven daarom een duidelijk overzicht van alle tools die we gebruiken.

De basisuitleg van elke methodiek is beschikbaar als interactieve link op dit overzicht.

Reliability als methodiek

Reliability en onderhoud gebruiken een resem van tools om verbeterpotentieel op te sporen en verbeteringen te introduceren.

Veel van deze tools hebben een positieve impact op zowel de productie, de kosten als de werking van onderhoud. We hebben getracht de verschillende tools in te delen in het vakgebied waar ze de grootste impact hebben.

Elke tool heeft zijn eigen karakteristieken. In samenspraak met de klant bekijkt de reliability engineer welke tools het meest gepast zijn in elke specifieke situatie.

 

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Installaties hebben als doel toegevoegde waarde te leveren in het productieproces.

Een falende installatie kan verregaande gevolgen hebben.

  • De kosten om de installatie te herstellen

  • Werknemers die niet verder kunnen werken omdat de betrokken installatie defect is

  • Extra kosten om de verloren productie in te halen

  • Imagoschade omdat leveringen aan klanten uitblijven

  • Verdoken extra productiecapaciteit om stilstanden op te vangen

  • Inkomstenderving door verloren orders

  • Boete clausules

Het is dan ook zaak om uw installatie zo betrouwbaar en beschikbaar mogelijk te krijgen tegen een optimale kost. Een aantal methodieken kunnen daarbij helpen.

 

Kostenbesparend

Zowel preventief als correctief onderhoud kost veel geld.

Het is dus logisch dat we trachten de onderhoudskosten te minimaliseren. Dit doen we door te bepalen welk preventief onderhoud noodzakelijk is en een ideale balans te zoeken tussen preventief onderhoud enerzijds en het berekend risico op stilstanden anderzijds.

 

Efficiënte werking onderhoud

De onderhoudsafdeling is vaak doordrongen van gewoontes en tradities.

Een frisse kijk kan een antwoord bieden op vragen als “Hoe efficiënt is mijn planning en orderafhandeling?”, “Kies ik voor centraal of decentraal onderhoud?” en “wat doe ik best in-house en wat besteed ik beter uit?”.

 

Nieuwe systemen en projecten

Buiten de dagelijkse werking komen er soms projecten op u af die een grote extra workload met zich meebrengen. Dit kan zijn in de vorm van nieuwe installaties, de vraag om te voldoen aan nieuw normen (ISO5500, SEVESO, …) of de introductie van een (nieuw) Computerised Maintenance Management System, bijvoorbeeld SAP-PM. Dan kan het aangewezen zijn om extra manpower te voorzien en te putten uit kennis en ervaring in verband met deze materie. Zo kan u de juiste keuzes maken. (keuzes die nauwelijks nog te veranderen zijn in een later stadium)

bottom of page