top of page

Magazijn optimalisatie

Soms worden de magazijnkosten verkeerd ingeschat. Wanneer de kosten gemaakt zijn om een onderdeel op stock te nemen, lijken de kosten gemaakt. Als dit onderdeel gebruikt wordt, lijkt het om een nuloperatie te gaan.

Niets is echter minder waar, de industrienorm gaat uit van een shelfkost van 10% van de aankoopwaarde per jaar. Deze kost is de verzameling van de werkingskost van het magazijn (manpower, verwarming,…) maar ook het geblokkeerd kapitaal, verzekering, …

 

Het potentieel bepalen

Een eenvoudige oefening op het stockniveau en het gemiddeld verbruik van alle in het magazijn aanwezige artikelen geeft een eerste duidelijk beeld van het verbeterpotentieel.

 

Uitwerking

Als deze data beschikbaar zijn, kan bekeken worden of het bij de non-movers gaat om overbodige of zelfs obsolete stock of om kritische stock (stock die nauwelijks beweegt maar die wel kritisch is voor het waarborgen van de beschikbaarheid van de installatie).

Een bijkomend voordeel van een magazijnoptimalisatie is dat het aantal actieve magazijnartikelen drastisch daalt waardoor het eenvoudiger is in de overgebleven artikelen te zoeken. Dit laatste heeft positief effect op de werkvoorbereiding en uitvoering.

bottom of page