top of page

Onderhoud audit

Soms is het aangewezen om met een frisse kijk naar een organisatie te kijken.

Samen met u stellen we door middel van een vragenlijst, rondgang en bevraging een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analyse op.

De resultaten hiervan geven aan welke verbeteringen het meest aangewezen zijn om uw rendement te optimaliseren.

bottom of page