top of page

Life Cycle Management

In het slechtste geval is de bouw van een nieuwe installatie voornamelijk een engineeringsgebeuren. Op het moment van de projectafsluiting krijgen productie en onderhoud dan een installatie met geen of minimale inbreng.

 

De voordelen van LCM

LCM is een mindset waarbij productie, onderhoud en reliability in alle stadia van het project betrokken worden om zo een installatie te bekomen die niet alleen voldoet aan de project requirements, maar ook voor zoveel mogelijk aan de wensen en noden van onderhoud en productie.

 

LCM kan opgedeeld worden in een aantal afzonderlijke activiteiten.

  • TCO (Total Cost of Ownership): gedurende het volledige project wordt bekeken of de keuzes die gemaakt worden de goedkoopste zijn. Dit niet enkel in de tijdspanne van het project maar over de volledige levensduur van de installatie. Zo kan een redundante pomp een extra kost zijn voor het project maar over de volledige levensduur van de installatie kan die extra kost in het niets vallen tegen de besparingen die de extra betrouwbaarheid en de kortere revisie periode met zich meebrengen. Kosten wordt ook in de bredere zin bekeken: kostenderving, veiligheid, ergonomie, imagoschade, … worden allemaal in rekening gebracht.

  • RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, and Safety): tijdens basic en detailed engineering geven onderhoud en productie hun input om de installatie onderhouds- en productievriendelijker te maken. De gevraagde aanpassingen zijn meestal minimaal met zeer beperkte kostenimpact (een extra inspectieluik, de praktische locatie van toestellen, het gebruik van standaard componenten, …). Ze geven echter een grote toegevoegde waarde voor productie en reliability. Eens de installatie opgeleverd is, zijn deze aanpassingen nog moeilijk te realiseren of tegen een veel hogere kost.

  • Onderhoud en spare parts: de bedoeling is om vanaf dag één na de oplevering een uitgewerkte onderhoudsprocedure te hebben en dat alle spare parts gedefinieerd en beschikbaar zijn.

  • Meta data, documentatie en CMMS opzet: tijdens de opbouw worden alle meta data en noodzakelijke documenten verzameld en de nieuwe installatie wordt onmiddellijk voorzien in het CMMS systeem.

 

Whistler kan gedurende de volledige duur van het project en tijdens de post “go-live” periode bovenstaande punten opvolgen en coördineren.

 

bottom of page