top of page

Bad Actor Analyse

In vele organisaties wordt de onderhoudsafdeling in grote mate “geleefd “ door de dagelijkse problemen en storingen. Deze maken het voor onderhoud moeilijk om een stap achteruit te nemen en te kijken naar patronen of anomalieën.

 

Waarom een BAA

De bedoeling van een Bad Actor Analyse is om tijdens een langere periode te kijken welke equipments niet de betrouwbaarheid of levensduur hebben die men van dergelijke component mag verwachten en dus veel grotere onderhouds- en stilstandskosten met zich meebrengen dan normaal. Het kan om eender welke component gaan maar gebruikelijk zijn pompen met veel te korte standtijden, elektronische componenten die veel te vaak falen, lagers die te snel slijten, ...

 

80/20 regel

In vele gevallen kan men bij zulke analyses de 20/80 regel terugvinden. Waarbij 20% van de componenten instaat voor 80% van de onderhouds- of herstelkosten.

Op deze 20% wordt dan een diepgaandere analyse (bijvoorbeeld een RCA) uitgevoerd om te kijken welke verbeteringen noodzakelijk zijn.

Nadat deze 20% is geanalyseerd kan de oefening herhaald worden waarbij men weer de 20/80 verdeelsleutel toepast of om de oefening af te sluiten.

bottom of page