top of page

Single-Minute Exchange of Die

Naar analogie met de revisietijd is de omsteltijd een gegeven dat zelden kritisch bekeken wordt, dit in tegenstelling tot stilstandstijden wegens storingen. Omsteltijden kunnen echter oorzaak zijn van grote stilstanden en/of het produceren in (economisch te) grote batchen.

 

De 7 stappen van SMED

Algemeen zijn er 7 stappen te onderscheiden in de SMED oefening.

 1. Observeer de huidige manier van werken, lijst alle taken en hun tijd op.

 2. Scheid de interne zaken van de externe zaken.
  Externe taken moeten niet noodzakelijk gebeuren tijdens de stilstand.
  Interne taken moeten daadwerkelijk tijdens de stiltand worden uitgevoerd.

 3. Converteer zo veel mogelijk interne taken tot externe taken.

 4. Optimaliseer de interne taken

 5. Optimaliseer de externe taken

 6. Documenteer de nieuwe manier van werken

 7. Voorzie een volgende herhaling

   

  (in normale omstandigheden bekomt men tot 45% reductie in omsteltijden per set van 6 stappen.)

bottom of page