top of page

Clean Inspect Lubricate

CIL vormt de basis van alle verdere reliability- of onderhoudsstrategieën.

Alvorens te investeren in doorgedreven technieken om de betrouwbaarheid van de installatie op te krikken is het aangewezen om na te gaan of hiervoor een solide basis bestaat.

 

Clean

Hoewel dit niet altijd zo wordt gezien, ligt een propere installatie aan de basis van een betrouwbare installatie.

Een propere installatie zet mensen aan om respectvol met de installatie om te gaan. Bovendien zijn lekken, beschadigingen en defecten nauwelijks op te sporen als de installatie bedekt is met vuil.

 

Inspect

Het vroegtijdig opmerken, melden en oplossen van problemen kan in veel gevallen falen voorkomen. Dit inspecteren kan gestuurd worden door rondgangen en/of op basis van de ervaring en meldingsplicht van de mensen die met de installatie werken.

 

Lubricate

Een deftig opgesteld en effectief uitgevoerd smeerprogramma geeft hoogstwaarschijnlijk de grootste return on investment op het vlak van betrouwbaarheid en reductie van kosten.

 

Het rigoureus invoeren van bovenstaande kan zelfs zo’n verbetering teweeg brengen dat verdere analyse en verbeteringen niet langer noodzakelijk zijn.

bottom of page