top of page

Risk Based Inspection

Risk based inspection is een methode die vooral van toepassing is voor statische equipments zoals tanks en leidingen.

 

Methodieken

Voor de statische equipments wordt een prioriteitenlijst opgesteld met betrekking tot hun kritikaliteit (zowel op het vlak van HSE als naar productiederving).

Volgens deze volgorde gaan we voor elk van de equipments preventieve inspectieplannen opstellen (diktemeting, visueel, RX, pentrant testing, …).

Deze preventieve plannen kunnen bepaald worden door

  • de “as is” te vergelijken met de oorspronkelijke situatie en zo de degradatiesnelheid te bepalen

  • te analyseren welke de mogelijke degradatie fenomenen zijn en welke degradatiesnelheid te verwachten is

Op basis hiervan stellen we een inspectieplan op, de bedoeling is dat dit inspectieplan dynamisch evolueert op basis van de teruggekoppelde meetresultaten.

bottom of page