top of page

Ageing

Soms is het gewenst dat installaties nog lang na hun voorziene lifespan verder blijven produceren.
(onze kerncentrales zijn hiervan een schoolvoorbeeld)

Dit wil natuurlijk ook zeggen dat vele componenten nog veel langer functioneel moeten blijven dan aanvankelijk voorzien.

Het is dan aangewezen om te kijken welke risico’s dit met zich mee brengt en welke mitigerende maatregelen er best genomen worden. Dit kan gaan van een budgetvoorziening wegens te verwachte herstellingen tot het volledig vervangen van bepaalde types componenten.

 

Ageing methodiek

Tijdens een ageing oefening wordt bekeken welke componenten de initieel voorziene levensduur van de installatie overschrijden.
(veel componenten zijn meestal in het verleden reeds vervangen)

Voor deze componenten wordt bekeken wat de normaal te verwachten levensduur is en hoe deze falen (faalpatroon).
Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan.

bottom of page