top of page

Root Cause Analysis

Vaak worden er in organisaties hoofdzakelijk problemen opgelost en niet voorkomen.
Installaties falen en de eerste bezorgdheid is deze zo snel mogelijk terug functioneel te krijgen.
Het gebeurt zelden dat we doorgaan naar de volgende vraag: waarom heeft de betrokken component gefaald?
De grondoorzaak bepalen van dit falen is juist het doel van een root cause analyse.

 

Methodieken

Er zijn verschillende methodes om de grondoorzaak van een falen te achterhalen.

De meest gebruikelijke zijn de 5 Why’s, het visgraatdiagram en de timeline.
Het is aan de betrokken reliability engineer om te kijken welke methode het meest gepast is bij het betreffende probleem.

 

 • Bij de 5Why’s wordt tot 5x de waarom vraag gesteld met betrekking tot de oorzaak van het probleem om zo tot de grondoorzaak te komen.

 

 • Het visgraatdiagram gaat voor 6 deelgebieden op zoek naar mogelijke oorzaken waarbij per punt bekeken wordt of dit daadwerkelijk de oorzaak was en zoniet of deze oorzaak nog kan voorvallen (zodat we dus preventief hierop kunnen inspelen)

 • Mens

 • Methode

 • Materiaal

 • Machine

 • Milieu

 • Meting

 

 • Bij de tijdslijn gaan we alle gebeurtenissen die tot het falen hebben geleid chronologisch bekijken.
   

bottom of page