top of page

Correctief naar Preventief

Voor vele organisaties is het evolueren van correctief gestuurd naar preventief gepland onderhoud de eerste noodzakelijke stap van verbetering.

Een hoofdzakelijk correctief gestuurd onderhoudsgebeuren heeft een aantal nadelen.

  • Storingen doen zich steeds voor op het slechts mogelijke moment

  • Falen van componenten kan grote gevolgschade met zich meebrengen

  • Storingen hebben een veel grotere impact op productiecapaciteit dan gepland onderhoud

  • Storingen zijn niet gepland en er kan dus ook geen rekening worden gehouden met beschikbaarheid, verlof, …

  • Storingen zorgen voor “onrust” in de organisatie; onderhoudsmedewerkers worden van de ene storing naar de “nog belangrijkere” volgende storing gestuurd zonder dat ze een werk deftig kunnen afwerken

Daar tegenover heeft een goede preventief/correctief verhouding een aantal belangrijke voordelen.

  • Preventieve zaken kunnen beter voorbereid worden (snellere en veiligere uitvoering)

  • Benodigde materialen kunnen op voorhand besteld worden

  • Extra manpower en tools kunnen voorzien worden

 

Hoe de omschakeling van preventief naar correctief bekomen

Het is duidelijk dat er veel voordelen zijn aan een organisatie die hoofdzakelijk preventief onderhoud uitvoert en daardoor een minimum aan storingen heeft. Het is echter geen eenvoudig gebeuren om deze overgang te maken.
Spijtig genoeg is hoofdzakelijk correctief oplossen van problemen de meest voorkomende vorm van onderhoud. Een organisatie die hoofdzakelijk correctief onderhoud uitvoert, zal vaak op die manier blijven werken als er geen correctief naar preventief traject gestart wordt.

Een organisatie die op het niveau van hoofdzakelijk preventief OH staat loopt het risico terug af te glijden naar een correctieve organisatie als ze geruime periode het preventief OH verwaarloost.

 

Genoeg maar het juiste en niet te veel

Correctief onderhoud heeft een groot "voordeel" t.o.v. preventief onderhoud.

Men doet steeds de juiste hoeveelheid correctief onderhoud op een installatie: enkel de installaties die defect zijn, worden correctief hersteld.

Welk preventief onderhoud te doen op welke installatie met welke frequentie, is echter een veel complexer vraagstuk.

  1. Het eerste risico is dat er preventieve taken worden uitgevoerd die geen risico

       op storingen wegnemen. Dit klinkt evident maar een vaak herhaalde vraag
       “wat als we dit niet doen” levert soms een serieuze vermindering op van preventieve taken.

   2. Als we dan nog enkel de nuttige taken overhouden is het belangrijk deze uit te voeren

       met de ideale frequentie. Zaken die we te frequent uitvoeren zorgen voor onnodige kosten.

   3. Preventief onderhoud dat te weinig wordt uitgevoerd zorgt dan weer voor herhaaldelijke
       uitval ondanks het preventief uitgevoerd onderhoud.
       Preventief onderhoud kan zelfs zorgen voor toegenomen storingen als de betrokken
       component faalt volgens een “kinderziekte patroon” (infant mortality rate).

   4. Het is dus belangrijk om te bepalen welke taken we preventief uitvoeren met welke
        frequentie om de algehele kost zo laag mogelijk te krijgen.

 

Nobody said it was easy

Hoe maken we de transitie van correctief ondergaan naar preventief gedreven onderhoud?
Het moet allereerst duidelijk zijn dat zo’n overgang nooit makkelijk zal verlopen.

 

Eerst is er de oefening om te bepalen welk preventief OH er uitgevoerd moet worden.
In vele gevallen is er reeds een hoeveelheid preventief werk bepaald maar de kans is groot dat
dit beperkt uitgevoerd wordt door te veel correctieve problemen.
Het is aangewezen om te kijken of dit alle noodzakelijke taken omvat en welke taken geen
toegevoegde waarde hebben. Tegelijkertijd wordt de ideale frequentie van de taken bepaald.

Het grootste probleem is dat er tussen de (her)opstart van preventief onderhoud en het effect ervan
een bepaalde vertraging zit. Het duurt namelijk een tijd voor het volledig preventief plan is uitgevoerd

en gedurende die tijd zal de workload aan storingen nog aanzienlijk zijn.
Tijdens die periode moet er dan ook extra manpower voorzien worden.

 

 

 

Reliability minimale kost
bottom of page