top of page

Interim onderhoud management

Soms heeft een organisatie tijdelijk nood aan een ervaren maintenance manager.
Wistler kan ervaren maintenance managers ter beschikking stellen om de dagelijkse organisatie van de
onderhoudsafdeling op zich te nemen of om strategische veranderingen door te voeren indien dit gewenst/noodzakelijk is.

bottom of page