top of page

Overall Equipment Effectiveness

De wijsheid “meten is weten” is zeker relevant wat betreft reliability.

Soms zegt het buikgevoel dat installaties meer kunnen produceren dan huidig het geval is.
Soms is men ervan overtuigd dat de installatie al ver over zijn maximale capaciteit produceert. Niet uitzonderlijk leven beide

overtuigingen in dezelfde organisatie.

Enkel door objectief te kijken naar de output van de installatie weten we waar we staan ten opzichte van de maximale

capaciteit van de installatie.
Nog belangrijker is dat dit ook aangeeft welk verbeterpotentieel er nog is en waar dit potentieel zich bevindt.

 

Beschikbaarheid, Snelheid, Kwaliteit

Het OEE getal is opgebouwd uit 3 componenten.

  • De beschikbaarheid van de installatie: Een installatie is 100% beschikbaar wanneer ze produceert wanneer
    het economisch gewenst is dat ze produceert.

  • De snelheid van een installatie: Een installatie kan trager draaien dan haar maximale capaciteit en
    dus de geproduceerde capaciteit beperken.

  • De maximale capaciteit is niet noodzakelijk gelijk aan de design capaciteit

  • De kwaliteit van het geproduceerde product: Indien men product moet schrappen,
    herwerken of downgraden heeft dit zijn effect op de geproduceerde hoeveelheid.

 

De vermenigvuldiging van deze 3 factoren geeft het OEE getal voor de gekozen periode.

 

Vb: een installatie die een uur uitval kent op 24 u, die 900 kg/u produceert ipv de maximale 1000 kg/u en waarvan 5 ton herwerkt moest worden gedurende de dag heeft een OEE van: 

 

Meer dan de absolute waarde of de mogelijkheid tot het vergelijken van verschillende installaties of vakgebieden geeft dit getal een indicatie in hoeverre er nog verbeterpotentieel is en of dit zich concentreert in de beschikbaarheidscomponent, de snelheidscomponent of de kwaliteitscomponent.

 

Voorstelling

Visueel kan men OEE als volgt voorstellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werken aan OEE

Een OEE oefening zorgt voor een heel open communicatie in de organisatie.

Er wordt een OEE team samengesteld bestaande uit reliability, productie en onderhoud
aangevuld met andere betrokken partijen indien nodig en gewenst (engineering, sales, …).

Deze groep komt op afgesproken tijdstippen samen en bespreekt niet enkel het OEE cijfer
maar ook alle storingen die tot deze waarde hebben geleid.

In groep wordt dan bekeken welke van deze storingen recurrent zijn en samen wordt
nagedacht over hoe deze storingen in de toekomst te voorkomen.
Dit alles wordt opgenomen in het OEE verslag dat aan alle betrokkenen wordt gecommuniceerd.

De volgende meeting worden de acties die al overeengekomen zijn overlopen en het nieuwe
OEE getal en de nieuwe storingen bekeken.

 

Waarom werken aan OEE

Het is duidelijk dat een verhoging van de OEE zorgt voor een hogere output en minder kosten door herstelling.
Werken aan OEE heeft echter nog andere, minder evidente voordelen.

Het regelmatig samenzitten zorgt voor een enorme betrokkenheid van de mensen.
De storingen die ze ervaren worden overlopen en er wordt van hen verwacht dat ze actief meezoeken naar oplossingen.
Door de enorme focus om storingen te voorkomen volgt automatisch een verschuiving van
correctief handelen naar preventieve maatregelen. Dit zorgt dan op zijn beurt weer voor meer “rust” in de organisatie omdat er meer gepland werk komt en minder storingen.

 

 

 

Reliability OEE
bottom of page