top of page

Revisies en Shutdowns

Bij (relatief) bedrijfszekere installaties kan de periodieke revisie of shutdown de grootste factor zijn in het stilliggen van de installatie. In dat geval ligt er nog een groot potentieel in de planning en uitvoering van de revisie om extra productiecapaciteit beschikbaar te maken.

 

 

De tijd stuurt de planning of de planning stuurt de tijd

Meestal is de revisie vanuit het management ingepland als een periode van onderhoud die met een bepaalde frequentie terugkomt. Bijvoorbeeld 2 weken revisie om de 2 jaar. Praktisch gezien bekijkt de onderhoudsdienst dan welke taken er noodzakelijk zijn en plant men deze zo dat ze passen in het voorziene tijdskader. De focus ligt op die manier op de planning tot deze past in dat tijdskader. Indien de focus echter op productie ligt gaat er mogelijk kostbare productietijd verloren. Het is beter de noodzakelijke taken als vertrekpunt te nemen om de planning op te bouwen en te focussen op een zo kort mogelijke uitvoering. Zo zal de stilstand minimaal zijn.  

 

5 stappen plan

Onze aanpak van de revisie steunt op 5 stappen.

 

1. Analyse standaard taken:

In deze stap bekijken we elke individuele taak die voorzien is tijdens een standaard revisie. Samen met onderhoud wordt een analyseblad opgesteld.
Hierbij stellen we een aantal vragen voor elke taak:
     - Welk risico dekt de taak af? (wat kan er gebeuren als ik dit niet doe en is dit risico aanvaardbaar?)
     - Kan ik de taak uitvoeren tijdens productie of tijdens andere stilstanden? (en dus buiten de revisietijd)
     - Is de taak effort driven en wat is het ideaal aantal uitvoerders? (als ik meer manpower voorzie gaat de taak dan sneller af zijn?)
     - Hoe lang duurt deze taak?
     - Welke taken moeten uitgevoerd zijn voor ik deze taak kan uitvoeren

2. Opstellen planning en kritisch pad van de standaard taken:

Met deze informatie kunnen we voor de standaard revisie een kritisch pad opstellen. Dit is de opeenvolging van alle taken die kritisch             zijn voor het behalen van de kortst mogelijke uitvoeringstijd. Alle andere taken kunnen simultaan aan dit pad gepland worden

en hebben normaal geen impact op de doorlooptijd van de revisie.

3. Bepalen niet-standaard taken:

Zelden bestaat een revisie uitsluitend uit standaard taken. Uitzonderlijke herstellingen of aanpassingen moeten tevens uitgevoerd worden tijdens de voorziene revisietijd. Deze taken zijn reeds bekend of worden bepaald tijdens pre-revisie inspecties. Ook voor deze taken wordt een taak analyse opgemaakt.

4. Planning niet-standaard taken:

De niet-standaard taken worden toegevoegd aan de planning en eventueel aan het kritisch pad.

5. Uitvoering:

Tijdens de uitvoering zelf ligt de focus op de realisatie van de taken op het kritisch pad. Er wordt ook bekeken in hoeverre de andere taken afwijken van de planning en of deze dreigen over te springen naar het kritisch pad. De wijsheid “meten is weten” is zeker relevant aangaande reliability.

 

 

bottom of page