top of page

Reversed RCM

Omdat een RCM oefening een aanzienlijke belasting met zich meebrengt is deze niet altijd te verantwoorden voor installaties waarop de onderhoudsstrategie al op organische wijze gegroeid is.

In dit geval zijn er historisch al preventieve plannen ontstaan en wisselstukken op stock genomen.

Deze preventieve plannen kunnen getoetst worden op hun toegevoegde waarde aan de hand van een reversed RCM oefening. Veel preventieve plannen worden opgesteld vanuit een “dit nooit meer” mentaliteit, op een storing wordt (over) gereageerd door (soms niet verantwoorde) preventieve plannen aan mogelijk te hoge frequenties in te voegen.

 

 

Hoe werkt reversed RCM

  • Gelijkaardig aan de RCM oefening wordt een matrix opgesteld aan de hand van een kans- en gevolgtabel.

  • Voor elk van de huidige PO plannen wordt dan bekeken in hoeverre het naakte risico (het risico zonder het PO plan) dusdanig hoog lag om het preventief plan te verantwoorden.

 

Quick reversed RCM

Soms kan men ervoor kiezen om geen volledige Reversed RCM oefening uit te voeren.

Het kan dan wel van toegevoegde waarde zijn om alle bestaande PO plannen eens kritisch te bekijken.

Zo kan samen met de betrokken partijen (onderhoud, productie) al een hele verbetering bekomen worden.

  • Wat is de toegevoegde waarde van dit preventief onderhoud?

  • Doen we dit te veel of te weinig?

  • In welke periode voeren we dit best uit?

  • Met welke andere preventieve werken combineren we dit best?

 

 

 

bottom of page