top of page

Reliability

Reliability is een vitaal, maar vaak onderbelicht, onderdeel van het beheren en exploiteren van installaties met als doel een minimale Total Cost of Ownership (TCO).

 

Het totale beheer van een installatie kan opgedeeld worden in beheer op korte en lange termijn enerzijds en het bewaken van de integriteit en het volgen van de organisatiedoelstellingen anderzijds.

 

 

Als we dit visueel voorstellen vormen zich 4 kwadranten.

  1. Operations: Het korte termijn opvolgen van de organisatiedoelstellingen.

  2. Projects: Het lange termijn aanpassen van de installatie naar de organisatiedoelstellingen.

  3. Maintenance: Het korte termijn onderhouden en herstellen van de installatie.

  4. Reliability: Het lange termijn verbeteren en bepalen van het noodzakelijke onderhoud.

bottom of page